Beskyttelsesordninger for virksomheder og forbrugere i den aktuelle COVID-19-pandemi
> 31. marts 2020

Den 25. marts 2020 vedtog den tyske forbundsdag en lov om at afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien for beskyttelse af erhvervsdrivende og forbrugere. Forbundsrådet godkendte loven den 27. marts 2020; loven blev offentliggjort samme dag. Ordningerne træder i kraft delvis med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2020 eller senest pr. 1. april 2020.

De vigtigste regler for erhvervsdrivende er:

Suspension af forpligtelsen til at indgive begæring om insolvensbehandling:
Forpligtelsen til at indgive begæring om insolvensbehandling er suspenderet indtil den 30. september 2020. Dette gælder dog kun, hvis insolvensen er baseret på konsekvenserne af COVID-19-pandemien og hvis der er udsigt til at en eksisterende insolvens kan afhjælpes.  Disse krav formodes at være opfyldt, hvis virksomheden ikke var insolvent den 31.12.2019.  

Under suspensionen suspenderes også de strikse regler om direktøransvar. Den administrerende direktør er ikke ansvarlig for betalinger, der foretages i den forsvarlige forretningsdrift, særligt ikke for betalinger, som tjener til at opretholde eller genoptage forretningsdriften eller til at implementere et omstruktureringskoncept.

Derudover er mulighederne for omstødelse ved insolvens begrænset.

Lempelse af reglerne for generalforsamlingsbeslutninger i et GmbH:
Som undtagelse fra den tyske lov om anpartsselskaber (GmbH-Gesetz) kan generalforsamlingsbeslutninger i 2020 vedtages i tekstform eller ved skriftlig afstemning også uden samtykke fra alle anpartshavere.

Begrænsning af opsigelse af leje- og forpagtningsaftaler:
Udlejer kan ikke opsige en lejekontrakt for fast ejendom eller lokaler udelukkende med den begrundelse, at lejeren ikke betaler lejen i perioden fra 1. april 2020 til 30. juni 2020, forudsat at den manglende betaling påhviler indvirkningerne fra COVID-19-pandemien. Sammenhængen mellem COVID-19-pandemien og den manglende betaling skal begrundes.
> Lov (tysk): Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht