Coronavirus: juridiske spørgsmål, kontakt til beck rechtsanwälte
> Update: 30. april 2020

Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret den globale spredning af coronavirus (SARS-CoV-2) til en pandemi og også i Tyskland fortsætter antallet af tilfælde af infektioner med at stige kraftigt. Ud over den betydelige sociale indvirkning og de faktiske problemer – ikke mindst på grund af den landsdækkende lukning af skoler og daginstitutioner – er der også mange juridiske problemstillinger. Talrige virksomheder frygter et markant omsætningstab og en faldende ordreaktivitet, som f.eks. kan skyldes manglende varer og forsyningsprodukter, lukning af grænser i en international kontekst samt myndigheders anvisninger i forbindelse med arrangementer og virksomhedslukninger.

På egne vegne:
Vi har mulighed for at organisere os på en sådan måde, at beck rechtsanwälte under alle omstændigheder kan fortsætte advokatkontorets drift. Adgang til vores advokater er sikret og vi har truffet foranstaltninger, at vi - om nødvendigt - kan fortsætte driften af kontoret „udefra” uden nogen begrænsninger. Du kan således kontakte os, som du plejer.

UPDATE 30. april 2020:
Med vores ny videokonferencesystem beck meeting tilbyder vi fleksible audio- og videokonferencer og andre features (som f.eks. online whiteboards, skærmdeling og chat) for et dynamisk og digitalt samarbejde.

Dine kontaktpersoner:
Vi har allerede modtaget diverse forespørgsler om arbejds-, aftale- og databeskyttelsesretlige emner. Besvarelse af disse spørgsmål er ikke kernen i pandemien. Viden om rettigheder og forpligtelser kan dog gøre det nemmere at håndtere krisen og forebygge eller i det mindste begrænse risikoen for skader.

De arbejdsretlige spørgsmål handler om emner som arbejdsgiverens omsorgspligt, sygdom / fravær / arbejdsfravær, ordninger med nedsat arbejdstid (”Kurzarbeit”), lønudbetalinger (ikke kun i tilfælde af sygdom, men også i tilfælde af påbudt eller frivillig karantæne samt virksomhedslukninger fra myndighedernes side), forretningsrejser til udlandet, hjemmearbejde og børnepasning. Din kontaktperson hos beck rechtsanwälte er Rechtsanwalt Thomas Uebach.

Aftaleretlige spørgsmål både i en international og national kontekst vedrører ofte spørgsmålet om hvorvidt situationen og de deraf følgende problemstillinger skal betragtes som „force majeure“ og hvordan man håndterer manglende opfyldelse af kontrakter, forsinkelse, leveringsproblemer, konventionalbøder og garantier. Rechtsanwalt Michael Haas og i særlige forhold inden for bygge- og arkitektret Rechtsanwältin Marja Schokolowsky kan kontaktes i forbindelse med dine spørgsmål.

I forbindelse med de databeskyttelsesretlige spørgsmål spiller arbejdstagernes følsomme sundhedsdata samt data om deres ophold i udlandet (risikoområder) og kontakten til allerede syge mennesker ofte en rolle. De private kontaktdata, der indsamles til kriseplanlægning samt kommunikation om specifikke team- eller individuelle tiltag og indberetning af følsomme data til myndigheder kan også være afgørende. Rechtsanwalt Hendrik Sievers understøtter på vej gennem junglen af paragrafer.

Vi ønsker dig og os allesammen, at vi får styr på denne krise på bedste vis og at vi også i fællesskab holder hovedet koldt, hvis situationen skulle forværres. Forbliv rask!
> beck meeting - Onlinemøder

> Beskyttelsesordninger for virksomheder og forbrugere i den aktuelle COVID-19-pandemi