beck academy

Vi holder mange seminarer og underviser i tysk ret, f.eks. ved JUC i København. Såfremt du ønsker et seminar eller at få undervist dine medarbejdere i bestemte tyske juridiske forhold, f.eks. om arbejdsret eller lejeforhøjelser ved lejeboliger, er du velkommen til at kontakte os.