Kun kort tid tilbage: Fra den 01.01.2023 er der fare for en betydelig højere skattebyrde for vederlagsfrie ejendomsoverdragelser
> November 2022

Planlagte ændringer af værdiansættelsesloven pr. 01.01.2023 kan føre til betydelige ulemper i forbindelse med arve- og gaveafgifter ved vederlagsfri overdragelse af fast ejendom.
...
Den planlagte ændringslov vedrørende skatteloven 2022 indeholder ændringer af vurderingsloven, som kan medføre en betydelig stigning i ejendomsvurderingen fra den 01.01.2023. Revisorer har udført testberegninger som viser en værdistigning på over 50% i nogle tilfælde. Værdiansættelsen af fast ejendom i henhold til værdiansættelsesloven er især grundlaget for beregningen af arve- og gaveafgift og har derfor stor betydning for vederlagsfri overdragelse af fast ejendom, f.eks. i tilfælde af anticiperet succession.

Værdiansættelsesloven kender tre værdiansættelsesmetoder. Som følge af ændringen tilpasses to af disse, indtægstmetoden og markedsmetoden, til det ændrede økonomiske miljø, navnlig den generelle stigning i værdien af fast ejendom og udviklingen i renteniveauet. Disse to vurderingsmetoder gælder for alle bebyggede grunde med undtagelse af enfamilieshuse og dobbelthuse. Markedsmetoden anvendes kun i undtagelsestilfælde på enfamilieshuse og dobbelthuse.

Den første behandling af loven fandt sted i det tyske parlament den 14.10.2022. Forbundsrådet behandlede udkastet den 28.10.2022. Forbundsrådet har ikke haft anmærkninger til de planlagte ændringer af værdiansættelsesloven. Loven behandles nu i de kompetente udvalg i parlamentet. Lovgivningsprocessen forventes afsluttet inden jul. I så fald kan ændringerne træde i kraft den 01.01.2023.

Om en overdragelse vurderes efter de gamle eller de nye vurderingsregler afgøres normalt af datoen for notariseringen af overdragelsesaftalen. Der er derfor stadig et vist spillerum. Enhver, der har planer om at overdrage en beboelsesejendom eller en erhvervsejendom vederlagsfrit, f.eks. som led i en succession, bør undersøge, om dette kan ske inden årsskiftet. De planlagte ændringer kunne medføre en betydelig forøgelse af skattebyrden fra den 01.01.2023 eller i det mindste et større forbrug af skattefri fradrag.