Tysk Transparenzregister: Indberetningspligt for alle virksomheder
> August 2021

Fra den 1. august 2021 bliver det i Tyskland obligatorisk for alle oplysningspligtige virksomheder at indberette deres reelle ejere til det tyske Transparenzregister (ejerregister).

Hidtil har indberetningspligten været opfyldt, hvis virksomhedernes reelle ejere fremgik af registreringer og dokumenter, som kunne indhentes elektronisk fra andre offentlige tyske registre, såsom det tyske handelsregister. Som følge af det 5. EU-direktiv om hvidvask af penge (2018/843) udgår denne regel dog. Direktivet fastsætter, at alle ejerregistre i EU’s medlemsstater skal sammenkobles for en mere effektiv bekæmpelse af bl.a. hvidvask af penge og terrorfinansiering. Da Transparenzregister i Tyskland kun i visse tilfælde henviser til andre offentlige registre, er der ikke grundlag for strukturerede og fuldstændige datasæt, som er nødvendige for det elektroniske netværkssamarbejde mellem medlemsstaterne. Derfor vil det ikke længere være tilstrækkeligt at henvise til andre offentlige registre. Virksomhederne skal således registrere alle oplysninger om deres reelle ejere i det tyske register.  Kun på den måde kan forpligtelsen til indberetningen fremtidigt opfyldes. Transparenzregister, som blev indført i 2017, bliver dermed et ”fuldt register” (Vollregister), hvor det nu blot er et samleregister. Overgangen til et fuldt register sker den 1. august 2021.

Virksomheder skal derfor nu aktivt indberette deres reelle ejere til det tyske Transparenzregister, så datasættene er fuldstændige fra den 1. august 2021. I tilfælde af manglende overholdelse af indberetningspligten kan der i individuelle tilfælde pålægges bøder på op til EUR 100.000. I tilfælde af alvorlige og gentagne overtrædelser kan bøden forhøjes til op til EUR 1.000.000.

Vi hjælper dig gerne med indberetningen. Du er velkommen til at kontakte Jasmina Herold på jh@becklaw.de.