BAG's afgørelse om arbejdstidsregistrering: Tilbage til tidsklokken?
> Januar 2023

I henhold til en nyere afgørelse fra Bundesarbeitsgericht (BAG) af 13.09.2022 (1 ABR 22/21) er arbejdsgiverne forpligtet til at registrere arbejdstiden.

I ovennævnte beslutningsprocedure var det primære spørgsmål, om samarbejdsudvalg har initiativret i henhold til lov om virksomhedsforfatning (Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG) til at indføre og håndhæve virksomhedsaftaler om indførelse og anvendelse af elektronisk tidsregistrering. I sidste ende kom svaret på dette spørgsmål i baggrunden.
...
BAG fastslog, at et samarbejdsudvalg kun kan have medbestemmelsesret på det sociale område (og dette omfatter ovennævnte spørgsmål om initiativret i forbindelse med registrering af arbejdstiden), hvis der ikke findes en lovbestemt eller overenskomstmæssig regulering (§ 87, stk. 1, BetrVG).

Efter BAG's opfattelse findes der imidlertid allerede en sådan lovbestemmelse. Hvis § 3, stk. 2, nr. 1, ArbSchG fortolkes i overensstemmelse med EU-retten, er arbejdsgiveren allerede lovmæssigt forpligtet til at registrere arbejdstagernes arbejdstid. Dette ville fjerne samarbejdsudvalgets ret til medbestemmelse.  

Konsekvenserne af denne beslutning er vidtrækkende. For eksperter er beslutningen et trommeslag. Det er rigtigt, at EU-Domstolens dom om registrering af arbejdstid i maj 2019, ifølge hvilken virksomheder i EU fremover skal registrere alle arbejdstider for deres ansatte, var en advarsel. Alle sektorer og sammenslutninger forventede imidlertid, at den tyske lovgiver ville finjustere denne europæiske retspraksis, f.eks. med hensyn til tillidsbaseret arbejdstid eller mobilt arbejde, og at den ville blive indarbejdet i den nationale lovgivning.

Nu har Tysklands højeste arbejdsdomstol imidlertid foregrebet lovgiveren med en afgørelse, der gælder for alle arbejdsgivere. Under alle omstændigheder vil det ikke være muligt at undgå denne beslutning, før der sker en anden lovgivningsmæssig omlægning.

Efter vores mening betyder dommen ikke enden på tillidsbaseret arbejdstid, fleksibelt arbejde eller arbejde på hjemmekontor. Arbejdsgiveren skal dog registrere arbejdstiden, om nødvendigt ved hjælp af digitale værktøjer til registrering af arbejdstiden, og i det mindste kontrollere disse registreringer for at sikre, at de er plausible.