eGbR er på vej - behov for handling, især for ejendomsselskaber
> Dezember 2023

Loven om modernisering af personselskabsretten (MoPeG) træder i kraft den 1. januar 2024. I bund og grund vil den tilpasse den tyske civillovbog til udviklingen i retspraksis. I de seneste årtier har dette retspraksis omhyggeligt tilpasset ret om civilretlige partnerskaber (GbR) til behov i nutidens juridiske praksis.
...
Af særlig praktisk betydning er indførelsen af et nyt selskabsregister, hvor GbR kan registreres. I juridiske transaktioner fremstår det så som et registreret civilretligt partnerskab (eGbR). Der er ingen juridisk forpligtelse til at lade sig registrere. I mange tilfælde er der dog en de facto registreringspligt, da GbR'ens evne at handle kun kan opretholdes gennem registrering.

Hvis der skal foretages eller ændres registreringer vedrørende en GbR i tingbogen eller handelsregistret, vil det kræve, at GbR'en registreres i selskabsregistret fra 1. januar 2024. Dette gælder også uden begrænsning for selskaber, der allerede eksisterede før 1. januar 2024. For fortsat at kunne handle skal især ejendomsselskaber derfor sørge for registrering. Vi anbefaler, at man gør det på et tidligt tidspunkt og ikke venter, til der rent faktisk skal gennemføres tinglysningstransaktioner.

Derudover ændrer loven en lang række lovgivningsområder, som typisk behandles i partnerskabsaftalen. Det kan føre til uklarheder. Vi anbefaler derfor, at man gennemgår eksisterende partnerskabsaftaler og om nødvendigt tilpasser dem til den nye lovgivning.