Arbejdsret

Vi har betydelig erfaring med rådgivning af arbejdsgivere og arbejdstagere – herunder direktører – i forbindelse med ansættelse i Tyskland, samt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og rationaliseringer. Rådgivningen indeholder ikke kun de juridiske samt de kommercielle aspekter, men tager også hensyn til kultur og menneskelige aspekter. Arbejds- og ansættelsesret i Tyskland er meget forskelligt fra andre lande, hvorfor der stilles høje krav til arbejdsgiveren, f.eks. i forbindelse med afskedigelse af personale. Det kræver dialog og forståelse at finde den løsning, som er den bedste i den givne situation.