Bundesgerichtshof: Administrationsgebyr også ulovligt i aftaler om erhvervslån
> Juli 2017

Allerede i maj 2014 havde Bundesgerichtshof fastslået, at administrationsgebyrer i aftaler om forbrugerlån er ulovlige. Det at stille likviditet til rådighed, behandle låneansøgningen, undersøge kreditværdigheden, nedfælde låners ønsker og oplysninger, forhandle aftalen, udarbejde lånetilbud samt rådgive låner udgør ikke særlige ydelser, der kan begrunde en særskilt betaling.

Siden dommenes afsigelse i maj 2014 har der været uenighed om, om denne retspraksis også gælder for erhvervslån. Dette spørgsmål har diverse domstole (Oberlandesgericht) vurderet forskelligt.

Den 4. juli 2017 har Bundesgerichtshof nu fastholdt, at en bank over for den erhvervsdrivende heller ikke leverer særlige ydelser, for hvilken banken kunne kræve et administrationsgebyr som særskilt betaling. Den erhvervsdrivendes interesse adskiller sig ikke fra forbrugerens interesse. Erhvervsdrivende kan derfor – for så vidt krav om tilbagebetaling ikke er forældet – kræve administrationsgebyrer refunderet.