beck up companies - Færdigregistrerede selskaber

Færdigregistrerede tyske selskaber

Ønsker du at etablere dig i Tyskland, kan vi tilbyde salg af færdigregistrerede og nystiftede selskaber. Vi tilbyder en specialiseret service, der giver nem, hurtig og sikker adgang til en række praktiske ydelser i forbindelse med etablering og drift af virksomhed i Tyskland.

Tyske selskaber har mange lighedspunkter med danske selskaber, men den afgørende forskel er, at tyske selskaber skal stiftes hos en notar og registreringen i det tyske handelsregister tager normalt 4 til 6 uger. Først efter at selskabet er registreret i handelsregisteret, er hæftelsen begrænset til kapitalen i selskabet. Indtil registreringstidspunktet hæfter stifterne og direktionen personligt for de forpligtelser,
som selskabet påtager sig. Det kan derfor være en god idé at købe et færdigregistreret selskab, såfremt man vil undgå den personlige hæftelse i tiden, indtil selskabet bliver registreret i det tyske handelsregister. Vi er endvidere gerne behjælpelige i forbindelse
med oprettelse af bankkonti, registrering ved de lokale næringsmyndigheder samt ændringer, der skal foretages i selskabets vedtægter og direktion. Endvidere har vi en mulighed for i vores br businesscenter at stille en adresse til rådighed for selskabets hjemsted samt også tilbyde lokaler til afholdelse af møder m. v.

Vores one-stop-service gør det muligt, at få en nem og hurtig etablering på det tyske marked.

Priser:
Køb af GmbH (ApS) / 2.500,00 €
Køb af KG (KS) / 1.750,00 €
Køb af GmbH & Co. KG (ApS/KS) / 4.000,00 €