beck whistle - internt rapporteringssystem

Forpligtelserne for virksomheder til at oprette og drive hotlines og rapporteringskanaler er konstant stigende. Whistleblowerloven (HinSchG § 12), hvidvask-loven (GwG § 6 stk. 5) og loven om bæredygtig forretningsførelse (LkSG § 8) indeholder alle bestemmelser om etablering af faciliteter til indberetning af overtrædelser eller klager fra tredjeparter. Tredjeparter kan være virksomhedens egne medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter eller andre tredjeparter, der mener, at de skal indberette overtrædelser af de respektive love.

Vi rådgiver ikke kun om etablering og drift af sådanne rapporteringskanaler, men er også samtidig løsningen på problemet.

Vore uddannede og kvalificerede medarbejdere fra beck Service GmbH tager sig af den tekniske opsætning af en intern rapporteringskanal på vores hjemmeside https://meldestelle.services. Vi står også for driften af rapporteringskanalerne både digitalt, telefonisk eller i personlige samtaler med den person, der indberetter. I tilfælde af en indberetning sørger vi for en juridisk korrekt håndtering af proceduren og, hvis dette måtte være nødvendigt, for opfølgende foranstaltninger.

Lad beck Service tage sig af det bureaukratiske arbejde, der er forbundet med at oprette og drive sådanne rapporteringskanaler. Vi beregner et fast oprettelsesgebyr og faste månedlige priser, så du kan være sikker på dine omkostninger.

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis indledende rådgivning.